Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Informujemy, że postępowanie dotyczące dowozu na zajęcia terapeutyczne oraz dowozu do domów 12 osób z niepełnosprawnościami, zostało zakończone.Najkorzystniejsza oferta realizacji zadania to oferta firmy E-TAXI Lublin, która zaoferowała 8,07 zł (opłata początkowa) i 2,12 zł (opłata za 1 km).Z wykonawcą zawarta została umowa dotycząca realizacji ww. zadania.

Zapytanie ofertowe

PSONI Koło w Lublinie Ul Rogowskiego 5 20-840 Lublin                                                            Zapytanie ofertowe     Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na dowóz na zajęcia terapeutyczne oraz dowóz do domów po zajęciach, 12 osób z niepełnosprawnościami. Dowóz odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych). Uczestnicy […]

Trzecia mobilność edukacyjna

W dniach 8 – 14 października 2023r. dwoje fizjoterapeutów Monika i Wojtek uczestniczyli w trzeciej mobilności edukacyjnej w ramach projektu Erasmus+ „BODY-MIND-NATURE CONNECTION: WELL-BEING FOR A FULLY AWARENESS AND HEALTHY LIFESTYLE”. Celem kursu było: połączenie ciała, umysłu i natury oraz dobre samopoczucie dla w pełni świadomego zdrowego stylu życia. Podczas tego kursu mogliśmy nauczyć się […]

Czwarta mobilność edukacyjna

W dniach od 30 października do 3 listopada 2023r. uczestniczyliśmy w kolejnym szkoleniu w ramach programy Erasmus +. Szkolenie z zakresu „Edukacji opartej na technologiach” odbyło się w Maladze. W ciągu pięciu dni mieliśmy okazję zapoznać się i tworzyć projekty z użyciem następujących programów i aplikacji: Padlet, Kahoot, Chat GPT, Canva, Trello, Bing Creator. Poznawaliśmy […]

Wsparcie dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Od lipca 2023 roku, nadal kontynuowana jest realizacja projektu wspierającego niepełnosprawnych obywateli Ukrainy. W ramach projektu, w dalszym ciągu, udzielane jest wsparcie pedagoga specjalnego, rehabilitanta, specjalisty integracji sensorycznej oraz tłumacza. Z tej ostatniej formy wsparcia mogą też skorzystać osoby z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej.Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.   

Realizacja zadań publicznych finansowanych przez Gminę Lublin

  W ramach konkursu: Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. ogłoszonym przez: Gmina Lublin – Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych Realizujemy następujące projekty:   2023-06-15 Do: 2023-12-15 – „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.”   2023-06-15 Do: 2023-12-15 – „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.”

Druga mobilność edukacyjna

                Zakończyliśmy drugą mobilność edukacyjną w ramach PROGRAMU ERASMUS+ „The course Technology and Media in Education”. Podnoszenie kwalifikacji kadry stanowi ważny element w prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach, przekłada się to bezpośrednio na jakość pracy z osobami z niepełnosprawnością i funkcjonowanie placówek. Dzięki szkoleniu mogliśmy poznać nowe technologie informacyjne, […]

Realizujemy nowe zadania

  W ramach konkursów ogłoszonych przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Realizujemy projekty:   Od 2023-06-11do 2023-12-10 „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”   Od 2023-05-02 Do: 2023-12-10                                                                                                                                 „ Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem […]

Akredytacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Stowarzyszeniu akredytację w sektorze Edukacji dorosłych w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Akredytacja umożliwia nam uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z mobilnościami w ramach programu Erasmus+.  

Skip to content