Warsztaty Terapii Zajęciowej są przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły realizację obowiązku szkolnego. Stwarzają im możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, przygotowują do bardziej niezależnego życia. Wszyscy uczestnicy objęci są wsparciem z zakresie rehabilitacji ruchowej i wsparcia psychologicznego.

Zadania WTZ są następujące:

  1. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.
  2. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym.
  3. Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.
  4. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych.
  5. Ogólne usprawnianie

W naszych warsztatach działa 5 pracowni:

  • Gospodarstwa domowego
  • Plastyczna
  • Technik różnych
  • Rękodzieła artystycznego
  • Funkcjonowania społecznego.

Nasza kadra to doświadczony zespół pedagogów, psycholog i fizjoterapeuta. Wspólnie uczymy się aktywnego życia i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Efekty pracy w naszych pracowniach służą naszej małej społeczności (posiłki i przedmioty codziennego użytku) ale też często są eksponowane podczas wydarzeń i wystaw w naszym mieście (ozdoby świąteczne, prace plastyczne). Dzieła najbardziej uzdolnionych trafiają na konkursy krajowe i międzynarodowe, co napawa nas dumą i radością.

Kontakt