Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Wsparcie dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Od lipca 2023 roku, nadal kontynuowana jest realizacja projektu wspierającego niepełnosprawnych obywateli Ukrainy. W ramach projektu, w dalszym ciągu, udzielane jest wsparcie pedagoga specjalnego, rehabilitanta, specjalisty integracji sensorycznej oraz tłumacza. Z tej ostatniej formy wsparcia mogą też skorzystać osoby z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej.Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.   

Akredytacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Stowarzyszeniu akredytację w sektorze Edukacji dorosłych w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Akredytacja umożliwia nam uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z mobilnościami w ramach programu Erasmus+.  

Edukacja niezawodowa osób dorosłych – Erasmus+ 2022

ERASMUS + 2022 pierwsza mobilność. W dniach 24.04-28.04.2023 uczestniczyliśmy w szkoleniu „Project Management and educational visits ” realizowany w ramach PROGRAMU ERASMUS PLUS – Edukacja niezawodowa osób dorosłych. Szkolenie było bardzo merytoryczne, obejmowało min. zarządzanie projektem, zespołem projektowym, uzyskaliśmy wiedzę dotyczącą warunków uzyskania dotacji i akredytacji. W ramach wizyt studyjnych poznaliśmy system edukacji dorosłych na […]

Mieszkania treningowe My Razem

Od kwietnia 2023 realizujemy projekt finansowany ze środków PFRON z zakresu mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością. Projektem objętych jest 18 osób. W ramach grup 6 – osobowych uczestnicy projektu korzystają z mieszkań treningowych w cyklach weekendowych. Założeniem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez kształtowanie ich samodzielności i zaradności we współprowadzeniu gospodarstwa domowego. Zajęcia […]

Wsparcie psychoterapeutyczne

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu finansowanego przez PFRON mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19. W ramach tych działań z pomocy psychoterapeuty lub psychologa, podobnie jak w poprzednim okresie, korzystać mogą zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu w ramach Modułu III programu: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowanego przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla osób z niepełnosprawnościami, obywateli Ukrainy, w szczególności: wsparcie pedagoga specjalnego, rehabilitanta oraz specjalisty integracji sensorycznej. W ramach oferowanego wsparcia zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak też ich […]

Świetlica Terapeutyczna

Nasze Stowarzyszenie od sześciu lat prowadzi Świetlicę Terapeutyczną, która jest placówką wsparcia dziennego. Miejsce to powstało z myślą o młodzieży i dorosłych, którzy zakończyli już edukację szkolną. Nasi uczestnicy biorą udział w zajęciach: * opiekuńczo-pedagogicznych * rehabilitacji ruchowej * muzykoterapeutycznych * psychologicznych * krawieckich/technicznych * arteterapeutycznych Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem 81 742 12 […]

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Od czerwca 2022 realizujemy zadanie w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowane przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla 10 osób z niepełnosprawnościami obywateli Ukrainy. Realizowane formy wsparcia: rehabilitacja ruchowa i masaż zajęcia z logopedą terapia integracji sensorycznej W ramach działań projektowych doposażone zostały też miejsca […]

Skip to content