Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Informujemy, że postępowanie dotyczące dowozu na zajęcia terapeutyczne oraz dowozu do domów 12 osób z niepełnosprawnościami, zostało zakończone.Najkorzystniejsza oferta realizacji zadania to oferta firmy E-TAXI Lublin, która zaoferowała 8,07 zł (opłata początkowa) i 2,12 zł (opłata za 1 km).Z wykonawcą zawarta została umowa dotycząca realizacji ww. zadania.

Zapytanie ofertowe

PSONI Koło w Lublinie Ul Rogowskiego 5 20-840 Lublin                                                            Zapytanie ofertowe     Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na dowóz na zajęcia terapeutyczne oraz dowóz do domów po zajęciach, 12 osób z niepełnosprawnościami. Dowóz odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych). Uczestnicy […]

Wsparcie dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Od lipca 2023 roku, nadal kontynuowana jest realizacja projektu wspierającego niepełnosprawnych obywateli Ukrainy. W ramach projektu, w dalszym ciągu, udzielane jest wsparcie pedagoga specjalnego, rehabilitanta, specjalisty integracji sensorycznej oraz tłumacza. Z tej ostatniej formy wsparcia mogą też skorzystać osoby z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej.Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.   

Realizacja zadań publicznych finansowanych przez Gminę Lublin

  W ramach konkursu: Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. ogłoszonym przez: Gmina Lublin – Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych Realizujemy następujące projekty:   2023-06-15 Do: 2023-12-15 – „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.”   2023-06-15 Do: 2023-12-15 – „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.”

Realizujemy nowe zadania

  W ramach konkursów ogłoszonych przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Realizujemy projekty:   Od 2023-06-11do 2023-12-10 „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”   Od 2023-05-02 Do: 2023-12-10                                                                                                                                 „ Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem […]

Akredytacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Stowarzyszeniu akredytację w sektorze Edukacji dorosłych w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Akredytacja umożliwia nam uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z mobilnościami w ramach programu Erasmus+.  

Edukacja niezawodowa osób dorosłych – Erasmus+ 2022

ERASMUS + 2022 pierwsza mobilność. W dniach 24.04-28.04.2023 uczestniczyliśmy w szkoleniu „Project Management and educational visits ” realizowany w ramach PROGRAMU ERASMUS PLUS – Edukacja niezawodowa osób dorosłych. Szkolenie było bardzo merytoryczne, obejmowało min. zarządzanie projektem, zespołem projektowym, uzyskaliśmy wiedzę dotyczącą warunków uzyskania dotacji i akredytacji. W ramach wizyt studyjnych poznaliśmy system edukacji dorosłych na […]

Mieszkania treningowe My Razem

Od kwietnia 2023 realizujemy projekt finansowany ze środków PFRON z zakresu mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością. Projektem objętych jest 18 osób. W ramach grup 6 – osobowych uczestnicy projektu korzystają z mieszkań treningowych w cyklach weekendowych. Założeniem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez kształtowanie ich samodzielności i zaradności we współprowadzeniu gospodarstwa domowego. Zajęcia […]

Skip to content