Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowanego przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla osób z niepełnosprawnościami, obywateli Ukrainy. Realizowane w tym roku formy wsparcia to: rehabilitacja ruchowa i masaż zajęcia z pedagogiem terapia integracji sensorycznej W ramach oferowanego wsparcia […]

Świetlica Terapeutyczna

Nasze Stowarzyszenie od sześciu lat prowadzi Świetlicę Terapeutyczną, która jest placówką wsparcia dziennego. Miejsce to powstało z myślą o młodzieży i dorosłych, którzy zakończyli już edukację szkolną. Nasi uczestnicy biorą udział w zajęciach: * opiekuńczo-pedagogicznych * rehabilitacji ruchowej * muzykoterapeutycznych * psychologicznych * krawieckich/technicznych * arteterapeutycznych Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem 81 742 12 […]

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Od czerwca 2022 realizujemy zadanie w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowane przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla 10 osób z niepełnosprawnościami obywateli Ukrainy. Realizowane formy wsparcia: rehabilitacja ruchowa i masaż zajęcia z logopedą terapia integracji sensorycznej W ramach działań projektowych doposażone zostały też miejsca […]

Zakończenie realizacji projektu

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie z cyklu spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach realizacji projektu organizowaliśmy spotkania edukacyjne nt. rozpoznawania i postępowania z […]

Plener malarski w Kazimierzu Dolnym

W dniu 04.06.2022 odbył się plener malarski w Kazimierzu Dolnym. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W plenerze wzięły udział osoby z niepełnosprawnością zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu. Oto relacja naszego korespondenta: W czasie wyjazdu zwiedziliśmy rynek, ruiny zamku, przeszliśmy się urokliwymi uliczkami miasta. Dużą atrakcję stanowił przejazd meleksami. . Po zwiedzaniu […]

CategoriesAktualności Erasmus+ 2020 projekt „Jesteśmy gotowi”

Trzecia mobliność Erasmus+2020

Erasmus+ pozwala podnosić jakość naszej pracy dzięki zdobywaniu wiedzy w dziedzinach, które w naszym kraju są słabo rozwinięte. Do takich należy andragogika – pedagogika dorosłych oparta na teorii Malcolma Knowlesa. Uczenie kojarzone jest zwykle ze szkołą, a po jej zakończeniu mało kto szuka okazji do uzupełniania braków w wiedzy czy uczenia się nowych umiejętności, języków […]

Wsparcie psychoterapeutyczne

Od dnia 1 kwietnia 2022 realizujemy drugą edycję programu finansowanego przez PFRON mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19. W ramach tych działań z pomocy psychoterapeuty lub psychologa mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnościami,jak i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.

Realizujemy zadanie w ramach konkursu ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Od 01.06.2021-10.12.2021 realizujemy projekt ” Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”. Zajęcia grupowe to bardzo ważna w obecnym czasie forma wsparcia. Dla grupy 16 osób zamieszkujących teren woj. lubelskiego zorganizujemy warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i decoupage na […]

Skip to content