Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Akredytacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Stowarzyszeniu akredytację w sektorze Edukacji dorosłych w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Akredytacja umożliwia nam uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z mobilnościami w ramach programu Erasmus+.  

Edukacja niezawodowa osób dorosłych – Erasmus+ 2022

ERASMUS + 2022 pierwsza mobilność. W dniach 24.04-28.04.2023 uczestniczyliśmy w szkoleniu „Project Management and educational visits ” realizowany w ramach PROGRAMU ERASMUS PLUS – Edukacja niezawodowa osób dorosłych. Szkolenie było bardzo merytoryczne, obejmowało min. zarządzanie projektem, zespołem projektowym, uzyskaliśmy wiedzę dotyczącą warunków uzyskania dotacji i akredytacji. W ramach wizyt studyjnych poznaliśmy system edukacji dorosłych na […]

Wsparcie psychoterapeutyczne

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu finansowanego przez PFRON mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19. W ramach tych działań z pomocy psychoterapeuty lub psychologa, podobnie jak w poprzednim okresie, korzystać mogą zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowanego przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla osób z niepełnosprawnościami, obywateli Ukrainy. Realizowane w tym roku formy wsparcia to: rehabilitacja ruchowa i masaż zajęcia z pedagogiem terapia integracji sensorycznej W ramach oferowanego wsparcia […]

Świetlica Terapeutyczna

Nasze Stowarzyszenie od sześciu lat prowadzi Świetlicę Terapeutyczną, która jest placówką wsparcia dziennego. Miejsce to powstało z myślą o młodzieży i dorosłych, którzy zakończyli już edukację szkolną. Nasi uczestnicy biorą udział w zajęciach: * opiekuńczo-pedagogicznych * rehabilitacji ruchowej * muzykoterapeutycznych * psychologicznych * krawieckich/technicznych * arteterapeutycznych Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem 81 742 12 […]

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Od czerwca 2022 realizujemy zadanie w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowane przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla 10 osób z niepełnosprawnościami obywateli Ukrainy. Realizowane formy wsparcia: rehabilitacja ruchowa i masaż zajęcia z logopedą terapia integracji sensorycznej W ramach działań projektowych doposażone zostały też miejsca […]

Zakończenie realizacji projektu

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie z cyklu spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach realizacji projektu organizowaliśmy spotkania edukacyjne nt. rozpoznawania i postępowania z […]

Plener malarski w Kazimierzu Dolnym

W dniu 04.06.2022 odbył się plener malarski w Kazimierzu Dolnym. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W plenerze wzięły udział osoby z niepełnosprawnością zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu. Oto relacja naszego korespondenta: W czasie wyjazdu zwiedziliśmy rynek, ruiny zamku, przeszliśmy się urokliwymi uliczkami miasta. Dużą atrakcję stanowił przejazd meleksami. . Po zwiedzaniu […]

Skip to content