Wsparcie dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Od lipca 2023 roku, nadal kontynuowana jest realizacja projektu wspierającego niepełnosprawnych obywateli Ukrainy. W ramach projektu, w dalszym ciągu, udzielane jest wsparcie pedagoga specjalnego, rehabilitanta, specjalisty integracji sensorycznej oraz tłumacza. Z tej ostatniej formy wsparcia mogą też skorzystać osoby z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej.
Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.