Realizacja zadań publicznych finansowanych przez Gminę Lublin

 

W ramach konkursu: Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. ogłoszonym przez: Gmina Lublin – Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych

Realizujemy następujące projekty:

 

2023-06-15 Do: 2023-12-15 – „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.”

 

2023-06-15 Do: 2023-12-15 –
„Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.”