Druga mobilność edukacyjna

                Zakończyliśmy drugą mobilność edukacyjną w ramach PROGRAMU ERASMUS+ „The course Technology and Media in Education”.
Podnoszenie kwalifikacji kadry stanowi ważny element w prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach, przekłada się to bezpośrednio na jakość pracy z osobami z niepełnosprawnością i funkcjonowanie placówek. Dzięki szkoleniu mogliśmy poznać nowe technologie informacyjne, aplikacje, programy do tworzenia pomocy, zdjęć, prezentacji. Dodatkowo wymieniliśmy doświadczeniami z innymi profesjonalistami zajmującymi się edukacją dorosłych np. w Portugalii, Hiszpanii, na Litwie.