Dzienne Centrum Aktywności jest placówką powołaną w 1993 roku, w której różnymi formami wsparcia objęte są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nasi podopieczni wymagają ciągłej rehabilitacji ruchowej i społecznej oraz wspomagania w celu poprawy poziomu funkcjonowania psychoruchowego i społecznego. Działalność placówki dofinansowywana jest ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych.

Projekt pod nazwą „Prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Dziennym Centrum Aktywności”. obejmuje wsparciem 54 osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z naszej oferty korzystają mieszkańcy Lublina oraz okolicznych gmin i powiatów Każdy uczestnik ma opracowany Indywidualny Program Działania.

W ramach projektu prowadzimy następujące formy terapii:

  • rehabilitacja ruchowa
  • masaż
  • zajęcia psychologiczne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • arteterapię,
  • muzykoterapię,
  • zajęcia pedagogiczne z wykorzystaniem komputera,
  • trening słuchowy metodą TOMATISA
  • terapia integracji sensorycznej

Doświadczony personel i odpowiednie sprzęty oraz pomoce sprawiają, że do naszej placówki trafiają ciągle nowe osoby z niepełnosprawnościami i pozostają z nami przez długie lata kontynuując wsparcie i tworząc naszą małą społeczność.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00.

Kontakt

Nasze zajęcia: