Edukacja niezawodowa osób dorosłych – Erasmus+ 2022

ERASMUS + 2022 pierwsza mobilność.
W dniach 24.04-28.04.2023 uczestniczyliśmy w szkoleniu „Project Management and educational visits ” realizowany w ramach PROGRAMU ERASMUS PLUS – Edukacja niezawodowa osób dorosłych.
Szkolenie było bardzo merytoryczne, obejmowało min. zarządzanie projektem, zespołem projektowym, uzyskaliśmy wiedzę dotyczącą warunków uzyskania dotacji i akredytacji. W ramach wizyt studyjnych poznaliśmy system edukacji dorosłych na Islandii. Mieliśmy możliwość obejrzenia zajęć prowadzonych dla osób z niepełnosprawnościami. Wymieniliśmy doświadczenia z uczestnikami szkolenia z Grecji, Włoch, Słowacji, Hiszpanii, Litwy.
Zdobyte doświadczenie przekazujemy naszym kolegom. Podnoszenie jakości pracy jest priorytetem w prowadzonych przez Stowarzyszenie placówkach. Program ERASMUS PLUS umożliwia nam korzystanie z doświadczeń innych krajów i wprowadzanie nowych rozwiązań dotyczących edukacji niezawodowej osób dorosłych.