Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93
CategoriesAktualności Erasmus+ 2020 projekt „Jesteśmy gotowi”

Trzecia mobliność Erasmus+2020

Erasmus+ pozwala podnosić jakość naszej pracy dzięki zdobywaniu wiedzy w dziedzinach, które w naszym kraju są słabo rozwinięte. Do takich należy andragogika – pedagogika dorosłych oparta na teorii Malcolma Knowlesa. Uczenie kojarzone jest zwykle ze szkołą, a po jej zakończeniu mało kto szuka okazji do uzupełniania braków w wiedzy czy uczenia się nowych umiejętności, języków […]

Szkolenie „Andragogy & Self Directed Learning”

W dniach 25-29 kwietnia 2022r. w Paryżu odbędzie się kolejne szkolenie w ramach Erasmus+ 2020 „Jesteśmy gotowi”  z zakresu: „Andragogy & Self Directed Learning” („Andagogiki i Samokształcenia”). Weźmie w nim udział pracownik naszego Stowarzyszenia – psycholog Aleksandra Wnuk. Pięciodniowe szkolenie z pedagogiki dorosłych to kolejna okazja dla naszej kadry do poszerzania działań na rzecz dorosłych […]

Spotkanie informacyjno-integracyjno-merytoryczne

Dnia 3 września 2021 roku odbyło się spotkanie merytoryczno-integracyjno-informacyjne związane z projektem „Jesteśmy gotowi” w ramach akcji edukacji dorosłych – Erasmus+. Cel spotkania: integracja osób biorących udział w projekcie, wymiana informacji, podzielenie się pomysłami na realizację projektu, na upowszechnianie zdobytej wiedzy, ewaluacja dotychczasowych działań, Dodatkowo wszyscy zapoznali się z tematyką i programem pierwszej mobilności na […]

Druga mobilność edukacyjna

Przed nami druga mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus+. Szkolenie: Innovative approaches to environmental education zaplanowane jest w styczniu 2022 na Wyspach Kanaryjskich. Cel szkolenia: poszerzenie świadomości edukacji ekologicznej i alternatywnych wzorców konsumpcji wzrost umiejętność tworzenia stymulującego i otwartego środowiska uczenia się nabycie umiejętności projektowania zajęć z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu zwiedzenie farmy zatrudniającej […]

Pierwsza mobilność edukacyjna

Szkolenie „YOGA AND MEDITATION FOR A MINDFUL EDUCATION” odbyło się w październiku w Hiszpanii, w Alicante. Dwóch fizjoterapeutów – Wojtek i Maciej wzięło w nim udział. Dlaczego ten kurs? Kurs pozwolił nam dowiedzieć się jak zredukować stres, poprawić nastrój, zwiększyć elastyczność ciała, wpłynąć na uregulowanie krwi i lepszą odporność organizmu. Jest to bardzo ważne dla […]

Druga mobilność

Szkolenie „Innovative approaches to environmental education”w ramach Erasmus+ jest już na nami. Była to druga mobilność w tym projekcie. Szkolenie miało na celu poznanie sposobów ochrony środowiska, ograniczenia konsumpcji, zwiększenia świadomości na temat gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie tej wiedzy do wspierania i rozwijania potencjału osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zapoznaliśmy się z możliwościami wykorzystania naturalnych materiałów […]

Erasmus+ „Jesteśmy gotowi”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przyznała Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie dofinansowanie na realizację projektu w akcji 1 w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych. Zaplanowane są trzy mobilności edukacyjne. Czas trwania projektu to grudzień 2020 – maj 2022 roku. Cele […]

Skip to content