Druga mobilność

Szkolenie „Innovative approaches to environmental education”w ramach Erasmus+ jest już na nami. Była to druga mobilność w tym projekcie.

Szkolenie miało na celu poznanie sposobów ochrony środowiska, ograniczenia konsumpcji, zwiększenia świadomości na temat gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie tej wiedzy do wspierania i rozwijania potencjału osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zapoznaliśmy się z możliwościami wykorzystania naturalnych materiałów i z recyklingu do pracy z naszymi podopiecznymi.

Poszerzyliśmy wiedzę o dostępne kalkulatory, które pozwalają rozwinąć samoświadomość ekologiczną. https://www.footprintcalculator.org/home/en

Zwiedziliśmy SOS Village oraz farmę ekologiczną, które również angażują się w wspieranie osób ze środowisk wykluczonych. Mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń z trenerami i innymi uczestnikami szkolenia. Doświadczyliśmy turystyki ekologicznej, która zapobiega negatywnemu wpływowi na przyrodę i zachęca turystów do promowania ochrony przyrody i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dodatkowym atutem była możliwość obserwacji zachowań ludzi np. w autobusie w okresie pandemii COVID 19, co skłoniło nas do różnych refleksji.

Istotna i korzystna była również możliwość wymiany informacji w języku angielskim na temat świadomości ekologicznej osób niepełnosprawnych i opiekunów oraz pomysłów na rozwijanie jej.

Zaletą szkolenia było to, że było praktyczne, angażujące, pokazujące zróżnicowane sposoby przekazywana wiedzy dostosowanej do poziomu języka, wiedzy oraz motywacji dorosłych słuchaczy.

Udział w szkoleniu był bardzo wartościowym doświadczeniem, skłonił nas do myślenia i refleksji, teraz jest czas na przeniesienie zdobytej wiedzy na naszych podopiecznych i funkcjonowanie stowarzyszenia