Erasmus+ „Jesteśmy gotowi”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przyznała Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie dofinansowanie na realizację projektu w akcji 1 w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych. Zaplanowane są trzy mobilności edukacyjne.

Czas trwania projektu to grudzień 2020 – maj 2022 roku.

Cele główne:

  1. Nabycie i pogłębienie nowych kompetencji językowych.
  2. Zwiedzenie farmy ekologicznej zatrudniającej osoby z niepełnosprawnościami.
  3. Poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska i wykorzystania jej do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
  4. Rozszerzenie kompetencji w zakresie prowadzenie zajęć fizycznych, jogi do wspierania osób z niepełnosprawnościami.
  5. Zapoznanie się z metodami do zapobiegania lub minimalizowania demencji u osób niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów.
  6. Nawiązanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej.
  7. W aktualnej sytuacji epidemiologicznej możemy jedynie aktywnie przygotowywać się do międzynarodowych szkoleń poprzez udział w kursach online z języka angielskiego, zapoznawanie się z tematyką kursów, wyszukiwanie informacji oraz oczekiwanie na poprawę sytuacji.

Na bieżąco będziemy informować o wszelkich działaniach związanych z projektem!