Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

III mobilność edukacyjna – Erasmus+

Edukacja dorosłych niezawodowa – co to jest? czy wizyty w muzeum, na wystawach, w skansenach można uznać za edukację? Czy posługiwanie się QR code, aplikacjami komputerowymi, quizami, ankietami można uznać na edukację? Czy tworzenie prezentacji, filmów, pokazów z wykorzystaniem technologii informacyjnej jest edukacją? Czy edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną polega tylko na nauczaniu czytania, pisania, […]

I mobilność edukacyjna

Pierwsza mobilność już na nami. Dwóch pracowników naszego Stowarzyszenia odbyło kurs języka angielskiego w Pradze – 03-07.12.2018. Grupa 8-osobowa składała się: trójki Polaków, pani profesor muzykologii                z Włoch, czterech nauczycielek z Portugalii. Pani nauczycielka Vivienne narodowości serbskiej, która porozumiewała się z grupą wyłącznie w języku angielskim i cierpliwie tłumaczyła zawiłości […]

II mobilność edukacyjna

W ramach projektu Erasmus+ „Do przodu” dwóch pracowników naszego Stowarzyszenia wzięło udział w szkoleniu pt. „Kreatywne metody w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami”. Wykładowca z Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz przedstawiciel chorwackiej organizacji Pricalica specjalizującej się w szkoleniach międzynarodowych dotyczących metod kreatywnych w edukacji w dniach od 3 do 9 lutego w Barcelonie podzielili się swoją […]

Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że I mobilność w ramach projektu już przed nami. Pani Basia i pani Agata w 02.12.2018r. jadą na szkolenie „English for Educators” do Pragi. Główne cele: poprawa kompetencji językowych w zakresie mówienia, słuchania, pisania, czytania umiędzynarodowienie placówki wysyłającej rozwijanie kompetencji społecznych np. współpraca, komunikacja Po powrocie ich do kraju udostępnimy relację wraz […]

Erasmus+

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała nam dofinansowanie na realizację projektu „Do przodu” w akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych. Czas trwania projektu to wrzesień 2018 – listopad 2019 roku. Cel główny projektu:Podniesienie kompetencji kadry pracującej z osobami dorosłymi […]

Skip to content