I mobilność edukacyjna

Pierwsza mobilność już na nami. Dwóch pracowników naszego Stowarzyszenia odbyło kurs języka angielskiego w Pradze – 03-07.12.2018.

Grupa 8-osobowa składała się: trójki Polaków, pani profesor muzykologii                z Włoch, czterech nauczycielek z Portugalii. Pani nauczycielka Vivienne narodowości serbskiej, która porozumiewała się z grupą wyłącznie w języku angielskim i cierpliwie tłumaczyła zawiłości językowe                                                              i gramatyczne.

Zajęcia były bardzo ciekawe, dobrze zorganizowane w Centrum Etnosvet, gdzie po zajęciach serwowany był wegetariański lunch. Ćwiczenia zaplanowane i prowadzone były w taki sposób, aby nie tylko podnieść poziom wiedzy uczestników kursu, ale i zwiększyć ich umiejętności komunikacyjne       i ośmielić ich w nawiązywaniu kontaktów z osobami innych narodowości. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali materiały do pracy. W przerwach na kawę między zajęciami miały miejsce dyskusje w języku angielskim na tematy międzynarodowe.

Wieczorami odbywały się kolacje w okolicznych restauracjach, na których spotykała się cała grupa oraz nauczycielka z mężem, gdzie odbywało się wspólne wybieranie posiłków z menu. Był to czas na rozmowy, poznawanie kultury, obyczajów i kuchni czeskiej. Rozmowy te dodatkowo rozwijały umiejętności językowe oraz komunikacyjne i dla mnie były to nadprogramowe lekcje, na których wiele korzystałam. Popołudniami mieliśmy czas na zwiedzanie Pragi w grupie albo samodzielnie. Miasto to robi na turystach niesamowite wrażenie, a ogrom atrakcyjnych miejsc, zabytków i walorów kulturowych zachęca do ponownego jego odwiedzenia w przyszłości.

Udział w mobilności wpłynął pozytywnie na rozwój Stowarzyszenia oraz na motywację w kontynuowaniu nauki języka angielskiego.