Dane kontaktowe

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie
ul. Rogowskiego 5
20-840 Lublin

tel./fax. 81 742 12 93
zk.lublin@psoni.org.pl

Poradnia i Punkt Przedszkolny „Lolek”
tel. 536 536 764
lolek.psoni@gmail.com

KRS: 0000008066

Numer konta:
Bank PeKaO S.A. I/O Lublin
80 1240 2470 1111 0000 3221 6635

Lokalizacja