Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Realizacja Projektu

Do dnia 31.05.222 odbyło się 7 spotkań szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji funkcjonariuszy policji Garnizonu Lubelskiego w zakresie rozpoznawania i szczególnego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Spotkania prowadzone były przez prawnika, psychiatrę, psychologa, pedagoga specjalnego i specjalistę komunikacji alternatywnej. Spotkania organizowane były w siedzibie Stowarzyszenia, a ich uczestnicy mogli nawiązać bezpośredni kontakt z osobami z […]

Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy

    W dniu 17 lutego 2022r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a PSONI Koło w Lublinie, w sprawie realizacji spotkań szkoleniowych. Założeniem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Policji w obszarze ochrony praw człowieka , poszerzenie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z obniżoną sprawnością intelektualną, psychiczną, które mogą być sprawcami […]

Rozpoczęliśmy realizację programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”

Informujemy, że od dnia 1 października 2021 roku, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, rozpoczęliśmy realizację programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorami Programu”), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. […]

Skip to content