Realizacja Projektu

Do dnia 31.05.222 odbyło się 7 spotkań szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji funkcjonariuszy policji Garnizonu Lubelskiego w zakresie rozpoznawania i szczególnego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Spotkania prowadzone były przez prawnika, psychiatrę, psychologa, pedagoga specjalnego i specjalistę komunikacji alternatywnej. Spotkania organizowane były w siedzibie Stowarzyszenia, a ich uczestnicy mogli nawiązać bezpośredni kontakt z osobami z niepełnosprawnościami korzystającymi z zajęć w ramach Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Lublinie. Bezpośredni kontakt z uczestnikami zajęć umożliwił praktyczne rozwijanie umiejętności komunikacji i reagowania w różnych sytuacjach w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami. W czerwcu bieżącego roku odbędą się dwa spotkania szkoleniowe dla ostatniej grupy funkcjonariuszy.