Trzecia mobliność Erasmus+2020

Erasmus+ pozwala podnosić jakość naszej pracy dzięki zdobywaniu wiedzy w dziedzinach, które w naszym kraju są słabo rozwinięte. Do takich należy andragogika – pedagogika dorosłych oparta na teorii Malcolma Knowlesa. Uczenie kojarzone jest zwykle ze szkołą, a po jej zakończeniu mało kto szuka okazji do uzupełniania braków w wiedzy czy uczenia się nowych umiejętności, języków lub rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Wprawdzie istnieje wiele kursów dla dorosłych ale podczas ich trwania korzysta się z tradycyjnych metod nauczania stosowanych w szkole dla uczniów w młodszym wieku. Tymczasem uczenie dorosłych powinno przebiegać nieco inaczej. Bazuje ono na motywacji, na wcześniejszych doświadczeniach oraz na metodach uwzględniających możliwości dojrzałego mózgu. Zwłaszcza uczenie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w trakcie lub po przebytych chorobach i urazach wymaga innego podejścia. Stosowanie metod właściwych dla edukacji szkolnej nie przyniesie oczekiwanych efektów, a często doprowadza do frustracji i poczucia klęski.

Szkolenie z „Andragogiki i Samokształcenia”,  w którym wzięła udział pani Aleksandra Wnuk – psycholog z naszego Stowarzyszenia daje nam możliwość poszerzenia zakresu naszych działań na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka szkolenia, które odbyło się w Paryżu  w dniach 25-29 kwietnia 2022 r. miała okazję zobaczyć funkcjonowanie „Szkoły Drugiej Szansy”. Podczas spotkania z pracownikami podzieliła się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz zainspirowała nas do większego angażowania naszych dorosłych podopiecznych w proces samorozwoju.