Szkolenie „Andragogy & Self Directed Learning”

W dniach 25-29 kwietnia 2022r. w Paryżu odbędzie się kolejne szkolenie w ramach Erasmus+ 2020 „Jesteśmy gotowi”  z zakresu: „Andragogy & Self Directed Learning” („Andagogiki i Samokształcenia”). Weźmie w nim udział pracownik naszego Stowarzyszenia – psycholog Aleksandra Wnuk. Pięciodniowe szkolenie z pedagogiki dorosłych to kolejna okazja dla naszej kadry do poszerzania działań na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które mają problemy z uczeniem się , nabywaniem nowych umiejętności oraz wchodzeniem w nowe role społeczne.