Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy

    W dniu 17 lutego 2022r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a PSONI Koło w Lublinie, w sprawie realizacji spotkań szkoleniowych. Założeniem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Policji w obszarze ochrony praw człowieka , poszerzenie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z obniżoną sprawnością intelektualną, psychiczną, które mogą być sprawcami czynów zabronionych, ofiarami, świadkami.

    Z uwagi na sytuację epidemiczną, pierwsze spotkanie odbyło się w formie on-line, w dniu 28.02.2022r. Spotkanie to prowadzone było przez psychoterapeutę – specjalistę w dziedzinie uzależnień oraz prawnika. Z drugiej strony „łączy” byli natomiast wytypowani funkcjonariusze z jednostek Policji garnizonu lubelskiego.