Wsparcie psychoterapeutyczne

Od dnia 1 kwietnia 2022 realizujemy drugą edycję programu finansowanego przez PFRON mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19. W ramach tych działań z pomocy psychoterapeuty lub psychologa mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnościami,
jak i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.