Druga mobilność edukacyjna

Przed nami druga mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus+.

Szkolenie: Innovative approaches to environmental education zaplanowane jest w styczniu 2022 na Wyspach Kanaryjskich.

Cel szkolenia:

  • poszerzenie świadomości edukacji ekologicznej i alternatywnych wzorców konsumpcji
  • wzrost umiejętność tworzenia stymulującego i otwartego środowiska uczenia się
  • nabycie umiejętności projektowania zajęć z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu
  • zwiedzenie farmy zatrudniającej osoby z niepełnosprawnościami
  • kształtowanie kompetencji miękkich i językowych

Po skończonej mobilności udostępnimy relację.