Rozpoczęliśmy realizację programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”

Informujemy, że od dnia 1 października 2021 roku, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, rozpoczęliśmy realizację programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorami Programu”), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach tego programu prowadzić będziemy spotkania edukacyjne skierowane do 40 osobowej grupy funkcjonariuszy Policji z województwa lubelskiego.

Spotkania dotyczyć będą rozpoznawania i postępowania z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością i prowadzone będą przez psychiatrę, specjalistę komunikacji alternatywnej, pedagoga specjalnego, psychologa i prawnika.

Działania te mają na celu poprawę stanu wiedzy na temat niepełnosprawności i praktyki postępowania w stosunku do osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Ww. projekt realizowany będzie do końca czerwca 2022 roku.