Realizujemy zadanie w ramach konkursu ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Od 01.06.2021-10.12.2021 realizujemy projekt ” Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”. Zajęcia grupowe to bardzo ważna w obecnym czasie forma wsparcia. Dla grupy 16 osób zamieszkujących teren woj. lubelskiego zorganizujemy warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i decoupage na tkaninie.