III mobilność edukacyjna – Erasmus+

Edukacja dorosłych niezawodowa – co to jest? czy wizyty w muzeum, na wystawach, w skansenach można uznać za edukację? Czy posługiwanie się QR code, aplikacjami komputerowymi, quizami, ankietami można uznać na edukację? Czy tworzenie prezentacji, filmów, pokazów z wykorzystaniem technologii informacyjnej jest edukacją? Czy edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną polega tylko na nauczaniu czytania, pisania, liczenia podczas zajęć stolikowych?

Na takie i podobne pytania można było znaleźć odpowiedź podczas III mobilności edukacyjnej w Sztokholmie, która odbyła się w sierpniu.

edukacja z wykorzystaniem tableta

QR code i mini drukarka.
międzynarodowa integracja – wymiana doświadczeń