Erasmus+


Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała nam dofinansowanie na realizację projektu „Do przodu” w akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych.

Czas trwania projektu to wrzesień 2018 – listopad 2019 roku.

Cel główny projektu:Podniesienie kompetencji kadry pracującej z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie nowych form wsparcia i metod pracy z zakresu muzykoterapii, terapii sztuką, dramy, gier, elementów kultury i rehabilitacji ruchowej.
2.Poznanie narzędzi technologicznych, dostosowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3.Zapoznanie się z systemem wsparcia w innych krajach dla osób niepełnosprawnych np. w Danii, gdzie poziom usług dla osób niepełnosprawnych jest b. wysoki.
4.Kontynuowanie współpracy międzynarodowej.
5.Kształtowanie umiejętności społecznych kadry poprzez interakcje z osobami pochodzącymi z różnych krajów.

Projekt zakłada trzy mobilności do Hiszpanii, Danii i Czech.

Na biężąco będziemy informować o wszelkich działaniach związanych z projektem!

Nawigacja wpisów
Poprzednia strona