Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że I mobilność w ramach projektu już przed nami. Pani Basia i pani Agata w 02.12.2018r. jadą na szkolenie „English for Educators” do Pragi.

Główne cele:

  • poprawa kompetencji językowych w zakresie mówienia, słuchania, pisania, czytania
  • umiędzynarodowienie placówki wysyłającej
  • rozwijanie kompetencji społecznych np. współpraca, komunikacja

Po powrocie ich do kraju udostępnimy relację wraz ze zdjęciami!