Mieszkania treningowe My Razem

Od kwietnia 2023 realizujemy projekt finansowany ze środków PFRON z zakresu mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością. Projektem objętych jest 18 osób. W ramach grup 6 – osobowych uczestnicy projektu korzystają z mieszkań treningowych w cyklach weekendowych. Założeniem projektu jest wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez kształtowanie ich samodzielności i zaradności we współprowadzeniu gospodarstwa domowego. Zajęcia obejmują m.in. trening ekonomiczny, korzystanie z miejsc użyteczności publicznej, udział w wydarzeniach kulturalnych. Mieszkania treningowe zlokalizowane są w domu przy ul. Zakładowej 11A w Lublinie. Podczas zajęć uczestnicy mają zapewnioną opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry. Realizację projektu zaplanowano do końca marca 2026.