Kontynuacja projektu wspierającego niepełnosprawnych obywateli Ukrainy

Od 1 stycznia 2024 roku, nadal kontynuowana jest realizacja projektu wspierającego niepełnosprawnych obywateli Ukrainy. W ramach projektu, w dalszym ciągu, udzielane jest wsparcie pedagoga specjalnego, rehabilitanta, specjalisty integracji sensorycznej oraz tłumacza. Z tej ostatniej formy wsparcia mogą też skorzystać osoby z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej. Projekt finansowany jest w 100% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego realizacja przewidziana jest do końca czerwca 2024 roku.