Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Zakończenie realizacji projektu

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie z cyklu spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach realizacji projektu organizowaliśmy spotkania edukacyjne nt. rozpoznawania i postępowania z […]

Plener malarski w Kazimierzu Dolnym

W dniu 04.06.2022 odbył się plener malarski w Kazimierzu Dolnym. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W plenerze wzięły udział osoby z niepełnosprawnością zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu. Oto relacja naszego korespondenta: W czasie wyjazdu zwiedziliśmy rynek, ruiny zamku, przeszliśmy się urokliwymi uliczkami miasta. Dużą atrakcję stanowił przejazd meleksami. . Po zwiedzaniu […]

CategoriesAktualności Erasmus+ 2020 projekt „Jesteśmy gotowi”

Trzecia mobliność Erasmus+2020

Erasmus+ pozwala podnosić jakość naszej pracy dzięki zdobywaniu wiedzy w dziedzinach, które w naszym kraju są słabo rozwinięte. Do takich należy andragogika – pedagogika dorosłych oparta na teorii Malcolma Knowlesa. Uczenie kojarzone jest zwykle ze szkołą, a po jej zakończeniu mało kto szuka okazji do uzupełniania braków w wiedzy czy uczenia się nowych umiejętności, języków […]

Wsparcie psychoterapeutyczne

Od dnia 1 kwietnia 2022 realizujemy drugą edycję programu finansowanego przez PFRON mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19. W ramach tych działań z pomocy psychoterapeuty lub psychologa mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnościami,jak i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.

Realizujemy zadanie w ramach konkursu ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Od 01.06.2021-10.12.2021 realizujemy projekt ” Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”. Zajęcia grupowe to bardzo ważna w obecnym czasie forma wsparcia. Dla grupy 16 osób zamieszkujących teren woj. lubelskiego zorganizujemy warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i decoupage na […]

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Koła

Lublin 11.05.2021r. Szanowni Państwo Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie ZAWIADOMIENIE Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie uprzejmie zawiadamia, że dnia 10.06.2021r odbędzie się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Koła. Zebranie obędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie przy ul. Rogowskiego 5 o […]

„Wsparcie psychoterapeutyczne” – realizacja zadania publicznego mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID 19  

Realizacja ww. zadania – od listopada 2020 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert jest możliwa dzięki zapisom ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu projektu ze środków PFRON. W ramach wsparcia prowadzimy indywidualne zajęcia z psychologiem i psychoterapeutą, poradnictwo wychowawcze […]

„Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”  konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Od listopada 2019 roku Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań zleconych pod nazwą: „Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”. Realizuje projekt dofinansowany jest ze środków PFRON ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 podczas których zapewniamy : posiłek oraz transport na zajęcia zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i […]

Skip to content