Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Koła

Lublin 11.05.2021r. Szanowni Państwo Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie ZAWIADOMIENIE Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie uprzejmie zawiadamia, że dnia 10.06.2021r odbędzie się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Koła. Zebranie obędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie przy ul. Rogowskiego 5 o […]

„Wsparcie psychoterapeutyczne” – realizacja zadania publicznego mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID 19  

Realizacja ww. zadania – od listopada 2020 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert jest możliwa dzięki zapisom ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu projektu ze środków PFRON. W ramach wsparcia prowadzimy indywidualne zajęcia z psychologiem i psychoterapeutą, poradnictwo wychowawcze […]

„Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”  konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Od listopada 2019 roku Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań zleconych pod nazwą: „Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielność”. Realizuje projekt dofinansowany jest ze środków PFRON ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 podczas których zapewniamy : posiłek oraz transport na zajęcia zajęcia społeczno-pedagogiczne z elementami terapii polisensorycznej i […]

Lato w mieście

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną   wraz z Miastem Lublin  realizuje w 2019 roku  półkolonie dla osób niepełnosprawnych w ramach akcji Lato w Mieście. W programie zajęcia artystyczne, wyjścia do kina, gry i zabawy. Plakat lato w mieście 2019

Rehabilitacja w DCA konkurs 1/18 „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Dzienne Centrum Aktywności jest placówką powołaną w 1993r. w której rewalidacją objęte są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nasi podopieczni wymagają ciągłej rehabilitacji ruchowej i wsparcia różnorodnymi dostępnymi metodami w celu utrzymania i poprawy osiągniętego poziomu rozwoju psychoruchowego i społecznego. Od 2000r rehabilitacja w placówce dofinansowywana jest ze środków PFRON w ramach programu […]

Skip to content