Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Informujemy, że postępowanie dotyczące dowozu na zajęcia terapeutyczne oraz dowozu do domów 12 osób z niepełnosprawnościami, zostało zakończone.
Najkorzystniejsza oferta realizacji zadania to oferta firmy E-TAXI Lublin, która zaoferowała 8,07 zł (opłata początkowa) i 2,12 zł (opłata za 1 km).
Z wykonawcą zawarta została umowa dotycząca realizacji ww. zadania.