Realizujemy nowe zadania

 

W ramach konkursów ogłoszonych przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego –

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Realizujemy projekty:

 

Od 2023-06-11do 2023-12-10

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie

i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”

 

Od 2023-05-02 Do: 2023-12-10                                                                                                                                 „ Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021 – 2025)”

W październiku będziemy realizować projekt pt.; „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” – Organizacja Koncertu AAC.

 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Promocji, Sportu i Turystyki:                                                         realizujemy projekt od 2023-04-09 do 2023-11-30realizujemy projekt

pt.:” Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne.”