Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

„Rozmawiajmy bez słów” – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się

„Rozmawiajmy bez słów” – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się Od kwietnia 2014 roku ruszyła nowa poradnia porozumiewania się „Rozmawiajmy bez słów”. Oferujemy : spotkania konsultacyjno – terapeutyczne warsztaty i szkolenia dla opiekunów spotkania z jednym z najlepszych specjalistów w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej, Panią Agnieszką Pilch, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się […]

Mieszkania treningowe

W miesiącu wrześniu Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne „Organizacja mieszkalnictwa treningowego w formie jednomiesięcznej sesji”. Celem zadania jest: nabycie praktycznych umiejętności i zaradności życiowej uczestników projektu. Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.        

Projekt FIO

Stowarzyszenie realizuje zadanie „Uczę się i bawię” – wczesna pomoc dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie realizowane jest od 15.05.2013 do 31.12.2013 dla 20 niepełnosprawnych dzieci do lat 7. Zajęcia odbywają się w formie grupowej. Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Społecznych.        

Uroczystość Uhonorowania Medalem Prezydenta Miasta Lublin

W Auli Centrum Konferencyjnego Caritas Archidiecezji Lubelskiej, przy al.Unii Lubelskiej 15, Prezydent Miasta Lublin zaprosił, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, do udziału w uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Zostali nagrodzeni lauraci konkursu skierowanego do osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji […]

Dzień Godności

Dzień Godności czyli integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina odbędzie 15 maja 2013 na Pl.Litewskim. W planie występy artystyczne,malowanie twarzy, kiermasze z ręcznie wykonanymi upominkami. Zapraszamy!    

Konferencja

W dniu 15 kwietnia 2013 o godzinie 11 w Studiu TVP Lublin , ul. Raabego 2 odbędzie się konferencja nt. sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością. Odbędzie się również kiermasz z wyrobami wiosennymi, wykonanymi przez uczestników WTZ. Serdecznie zapraszamy!    

Skip to content