Obchody międzynarodowego miesiąca AAC w Lublinie – koncert „AAC – owy przyjaciel”.

Od 2007 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC. W tym roku pragniemy aktywnie przyłączyć się do tych obchodów.
AAC (Alternative and Augmentative Communication) jest to skrót z języka angielskiego oznaczający alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. Czasami z różnych powodów u dziecka nie rozwija się mowa lub następuje utrata zdolności mówienia, specjaliści AAC mogą pomóc wypracować odpowiedni do potrzeb i możliwości osoby niewerbalny sposób porozumiewania się. AAC stwarza osobom z poważnymi zaburzeniami mowy szansę na rozwój, aktywność, edukację i niezależność. System ten umożliwia relacje z otoczeniem i zwiększa poczucie własnej wartości. Podnosi również jakość życia osoby niemówiącej.

Z tej okazji w dniu 30 października 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Caritas Archidiecezji Lubelskiej, przy ulicy Unii Lubelskiej 15, odbędzie się uroczysty koncert pt. „AAC – owy przyjaciel”.

Organizatorzy pragną zaprosić na tę uroczystość uczniów niemówiących i ich rodziny oraz nauczycieli i terapeutów pracujących na co dzień z osobami z zaburzeniami w porozumiewaniu się z województwa lubelskiego. W koncercie wystąpią dzieci niepełnosprawne, w tym dzieci niemówiące z rejonu Lubelszczyzny.

Koncert organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie które, w bieżącym roku otworzyło Poradnię Rozwoju Porozumiewania się „Rozmawiajmy bez słów” przy ul. Rogowskiego 5 w Lublinie.

Głównym celem koncertu jest zintegrowanie środowiska rodzin i terapeutów dzieci mających problemy z komunikacją oraz przedstawienie dokonań i umiejętności dzieci niemówiących w środowisku lokalnym a także propagowanie problematyki osób niemówiących.

Zapraszamy chętne instytucje i przedsiębiorstwa do sponsorowania tego przedsięwzięcia.

Zgłoszenie udziału w koncercie należy przesłać do dnia 15 października na adres psouu.lublin@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać listę dzieci, które przybędą na koncert, w tym oddzielnie listę dzieci występujących w koncercie oraz liczbę opiekunów. Prosimy także o wcześniejsze dostarczenie podkładu muzycznego do siedziby naszego stowarzyszenia.