Szkolenie z komunikacji wspomaganej i alternatywnej

W dniach 20-21 września 2014 w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się szkolenie z komunikacji wspomaganej i alternatywnej

Szkolenie było prowadzone przez panią Agnieszkę Pilch – prezesa Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”. Kurs był współfinansowany przez Regionalny Ośrodek POlityki Społecznej w Lublinie.

AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów).

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkolenia zostanie efektywnie wykorzystana w pracy z naszymi podopiecznymi.