Spotkanie z prawnikiem w ramach projektu „Nasz czas”

Dnia 11.10.2014 w siedzibie PSOUU koło w Lublinie w ramach projektu „Nasz Czas”, odbyło się spotkanie z prawnikiem panią Eweliną Bielak.

Dwugodzinne spotkanie miało charakter dyskusji i opierało się na wcześniej przygotowanych zagadnieniach nurtujących uczestników projektu.

Omawiane były zagadnienia dotyczące m.in.:

  1. Wyjaśnienia pojęć prawnych: czynności prawnej, zdolności do czynności prawnych, ograniczonej zdolności do czynności prawnych, braku zdolności do czynności prawnych.

  2. Wyjaśnienia różnic w terminologii „osoby ubezwłasnowolnionej”, „osoby upośledzonej – niepełnosprawnej umysłowo”. Wpływu wskazanych okoliczności dla skuteczności umów i czynności w prawie cywilnym.

  3. Omówienia postępowania o ubezwłasnowolnienie pełnego oraz częściowego.

  4. Omówienia kręgu spadkobierców uprawnionych na podstawie ustawy.

  5. Przybliżenia uprawnień spadkobierców w zakresie zabezpieczenia przed dziedziczeniem długów spadkowych.

  6. Problemu zdolności testowania osób niepełnosprawnych umysłowo.

  7. Omówienia obowiązku alimentacyjnego – problem alimentacji między rodzeństwem.

oraz wiele innych wynikających z potrzeb beneficjentów.

Pani prawnik bardzo sumiennie odpowiadała na pytania zainteresowanych, oraz tłumaczyła wiele niejasności wynikających z zawiłości prawa.