Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Od czerwca 2022 realizujemy zadanie w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, finansowane przez PFRON. Polega on na zorganizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii dla 10 osób z niepełnosprawnościami obywateli Ukrainy. Realizowane formy wsparcia: rehabilitacja ruchowa i masaż zajęcia z logopedą terapia integracji sensorycznej W ramach działań projektowych doposażone zostały też miejsca […]

Zakończenie realizacji projektu

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się ostatnie z cyklu spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach realizacji projektu organizowaliśmy spotkania edukacyjne nt. rozpoznawania i postępowania z […]

Plener malarski w Kazimierzu Dolnym

W dniu 04.06.2022 odbył się plener malarski w Kazimierzu Dolnym. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W plenerze wzięły udział osoby z niepełnosprawnością zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu. Oto relacja naszego korespondenta: W czasie wyjazdu zwiedziliśmy rynek, ruiny zamku, przeszliśmy się urokliwymi uliczkami miasta. Dużą atrakcję stanowił przejazd meleksami. . Po zwiedzaniu […]

Realizacja Projektu

Do dnia 31.05.222 odbyło się 7 spotkań szkoleniowych mających na celu podniesienie kompetencji funkcjonariuszy policji Garnizonu Lubelskiego w zakresie rozpoznawania i szczególnego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Spotkania prowadzone były przez prawnika, psychiatrę, psychologa, pedagoga specjalnego i specjalistę komunikacji alternatywnej. Spotkania organizowane były w siedzibie Stowarzyszenia, a ich uczestnicy mogli nawiązać bezpośredni kontakt z osobami z […]

CategoriesAktualności Erasmus+ 2020 projekt „Jesteśmy gotowi”

Trzecia mobliność Erasmus+2020

Erasmus+ pozwala podnosić jakość naszej pracy dzięki zdobywaniu wiedzy w dziedzinach, które w naszym kraju są słabo rozwinięte. Do takich należy andragogika – pedagogika dorosłych oparta na teorii Malcolma Knowlesa. Uczenie kojarzone jest zwykle ze szkołą, a po jej zakończeniu mało kto szuka okazji do uzupełniania braków w wiedzy czy uczenia się nowych umiejętności, języków […]

Szkolenie „Andragogy & Self Directed Learning”

W dniach 25-29 kwietnia 2022r. w Paryżu odbędzie się kolejne szkolenie w ramach Erasmus+ 2020 „Jesteśmy gotowi”  z zakresu: „Andragogy & Self Directed Learning” („Andagogiki i Samokształcenia”). Weźmie w nim udział pracownik naszego Stowarzyszenia – psycholog Aleksandra Wnuk. Pięciodniowe szkolenie z pedagogiki dorosłych to kolejna okazja dla naszej kadry do poszerzania działań na rzecz dorosłych […]

Wsparcie psychoterapeutyczne

Od dnia 1 kwietnia 2022 realizujemy drugą edycję programu finansowanego przez PFRON mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19. W ramach tych działań z pomocy psychoterapeuty lub psychologa mogą skorzystać zarówno osoby z niepełnosprawnościami,jak i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.

Skip to content