Projekt FIO

Stowarzyszenie realizuje zadanie „Uczę się i bawię” – wczesna pomoc dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie realizowane jest od 15.05.2013 do 31.12.2013 dla 20 niepełnosprawnych dzieci do lat 7. Zajęcia odbywają się w formie grupowej.

Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Społecznych.