Mieszkania treningowe

W miesiącu wrześniu Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne „Organizacja mieszkalnictwa treningowego w formie jednomiesięcznej sesji”.

Celem zadania jest: nabycie praktycznych umiejętności i zaradności życiowej uczestników projektu.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.