„Rozmawiajmy bez słów” – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się

„Rozmawiajmy bez słów” – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się

Od kwietnia 2014 roku ruszyła nowa poradnia porozumiewania się „Rozmawiajmy bez słów”.

Oferujemy :

  • spotkania konsultacyjno – terapeutyczne
  • warsztaty i szkolenia dla opiekunów
  • spotkania z jednym z najlepszych specjalistów w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej, Panią Agnieszką Pilch, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”

W ramach realizacji projektu, dla każdej osoby mającej poważne problemy w porozumiewaniu się, zespół specjalistów pomoże dobrać strategie i techniki komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC, augmentative and alternative communication). Zbuduje indywidualny system komunikacji, aby mogła ona używać zamiast mowy odpowiedniego dla siebie systemu, na przykład: znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów), znaków manualnych (gestów) lub znaków graficznych (zdjęć, obrazków, piktogramów). Specjaliści opracują również indywidualny program terapeutyczny oraz dobiorą pomoce ułatwiające komunikowanie się, w tym z użyciem technologii komputerowej.

Do końca lipca terapią objętych zostało już dwanaście osób, mających problemy w komunikacji. Konsultacje prowadzone są cały czas, po uprzednim umówieniu spotkania.

Konsultacje realizowane będą do 31 marca 2016 r. Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Stowarzyszenia

ul. Rogowskiego 5
20-840 Lublin

Pytania można kierować również na adres email poradni: psouu.lublin@gmail.com