Uroczystość Uhonorowania Medalem Prezydenta Miasta Lublin

W Auli Centrum Konferencyjnego Caritas Archidiecezji Lubelskiej, przy al.Unii Lubelskiej 15, Prezydent Miasta Lublin zaprosił, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, do udziału w uroczystości uhonorowania Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Zostali nagrodzeni lauraci konkursu skierowanego do osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin.

Laureaci zostali wyłonieni, spośród 27 zgłoszonych kandydatów, przez Kapitułę Konkursu – Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.

Laureaci i wyróżnieni: 1.

Kategoria I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe:

Laureat :
1. Pan Andrzej Szałach – Wiceprzewodniczący Zarządu Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu od 1999 roku. Osoba z niepełnosprawnością ruchową.


Wyróżnieni:
1. Pan Maciej Białek – nauczyciel z 18-letnim stażem pracy. Uczy historii w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Od 12 lat choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Pomimo utraty wzroku wykonuje swoje obowiązki pedagogiczne bardzo rzetelnie, z charyzmą i pasją.

2. Pan Andrzej Jezior – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Lublinie w latach 1999 – 2012. Aktywny działacz Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin.

Kategoria II – osoby realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina:

Laureaci:
1. Pani Danuta Sałęga – doradca zawodowy, trener, pedagog, inicjator wielu przedsięwzięć dedykowanych osobom z niepełnosprawnością.
2. Pan Janusz Jurek – pedagog, polityk, urzędnik, osoba z niepełnosprawnością. Związany od lat z Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”.
3. Pan Adam Orzeł – zaangażowany w działalność na rzecz ruchu aktywnej rehabilitacji. Wieloletni członek Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji – Region Lubelski.

Wyróżnieni:
1. Pani Edyta Długosz-Mazur – inicjatorka i koordynatorka projektów skierowanych do osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych i starszych.
2. Pan Paweł Szpara Inicjator ciekawych działań i rozwiązań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół w Lublinie.

Kategoria III – instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych: Laureat:
1.Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych
– jeden z nielicznych w Polsce ośrodków specjalizujących się w adaptacji materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb niewidomych i słabowidzących dzieci i studentów.


Wyróżnienia:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie
– od 2003 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Firma MUSI Lublin Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Magnoliowej 2
– firma prowadząca działalność w zakresie projektowania, produkcji i handlu wyrobami ortopedyczno-rehabilitacyjnymi oraz usług przemysłowych (ochrony mienia i sprzątania). Około 91% zatrudnionych stanowią osoby z niepełnosprawnością.
3. Radio Lublin S.A.
– instytucja od wielu lat zaangażowana w kreowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością i organizacji pozarządowych działających w zakresie polityki społecznej.