Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie

Kontakt 81 742 12 93

Spotkanie informacyjno-integracyjno-merytoryczne

Dnia 3 września 2021 roku odbyło się spotkanie merytoryczno-integracyjno-informacyjne związane z projektem „Jesteśmy gotowi” w ramach akcji edukacji dorosłych – Erasmus+. Cel spotkania: integracja osób biorących udział w projekcie, wymiana informacji, podzielenie się pomysłami na realizację projektu, na upowszechnianie zdobytej wiedzy, ewaluacja dotychczasowych działań, Dodatkowo wszyscy zapoznali się z tematyką i programem pierwszej mobilności na […]

Druga mobilność edukacyjna

Przed nami druga mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus+. Szkolenie: Innovative approaches to environmental education zaplanowane jest w styczniu 2022 na Wyspach Kanaryjskich. Cel szkolenia: poszerzenie świadomości edukacji ekologicznej i alternatywnych wzorców konsumpcji wzrost umiejętność tworzenia stymulującego i otwartego środowiska uczenia się nabycie umiejętności projektowania zajęć z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu zwiedzenie farmy zatrudniającej […]

Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy

    W dniu 17 lutego 2022r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie a PSONI Koło w Lublinie, w sprawie realizacji spotkań szkoleniowych. Założeniem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Policji w obszarze ochrony praw człowieka , poszerzenie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z obniżoną sprawnością intelektualną, psychiczną, które mogą być sprawcami […]

Rozpoczęliśmy realizację programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”

Informujemy, że od dnia 1 października 2021 roku, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, rozpoczęliśmy realizację programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorami Programu”), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. […]

Realizujemy zadanie w ramach konkursu ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Od 01.06.2021-10.12.2021 realizujemy projekt ” Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach”. Zajęcia grupowe to bardzo ważna w obecnym czasie forma wsparcia. Dla grupy 16 osób zamieszkujących teren woj. lubelskiego zorganizujemy warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i decoupage na […]

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Koła

Lublin 11.05.2021r. Szanowni Państwo Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie ZAWIADOMIENIE Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie uprzejmie zawiadamia, że dnia 10.06.2021r odbędzie się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Koła. Zebranie obędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie przy ul. Rogowskiego 5 o […]

„Wsparcie psychoterapeutyczne” – realizacja zadania publicznego mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID 19  

Realizacja ww. zadania – od listopada 2020 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert jest możliwa dzięki zapisom ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu projektu ze środków PFRON. W ramach wsparcia prowadzimy indywidualne zajęcia z psychologiem i psychoterapeutą, poradnictwo wychowawcze […]

Pierwsza mobilność edukacyjna

Szkolenie „YOGA AND MEDITATION FOR A MINDFUL EDUCATION” odbyło się w październiku w Hiszpanii, w Alicante. Dwóch fizjoterapeutów – Wojtek i Maciej wzięło w nim udział. Dlaczego ten kurs? Kurs pozwolił nam dowiedzieć się jak zredukować stres, poprawić nastrój, zwiększyć elastyczność ciała, wpłynąć na uregulowanie krwi i lepszą odporność organizmu. Jest to bardzo ważne dla […]

Druga mobilność

Szkolenie „Innovative approaches to environmental education”w ramach Erasmus+ jest już na nami. Była to druga mobilność w tym projekcie. Szkolenie miało na celu poznanie sposobów ochrony środowiska, ograniczenia konsumpcji, zwiększenia świadomości na temat gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie tej wiedzy do wspierania i rozwijania potencjału osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zapoznaliśmy się z możliwościami wykorzystania naturalnych materiałów […]

Erasmus+ „Jesteśmy gotowi”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przyznała Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lublinie dofinansowanie na realizację projektu w akcji 1 w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych w sektorze Edukacja dorosłych. Zaplanowane są trzy mobilności edukacyjne. Czas trwania projektu to grudzień 2020 – maj 2022 roku. Cele […]

Skip to content