„Wsparcie psychoterapeutyczne” – realizacja zadania publicznego mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID 19  

Realizacja ww. zadania – od listopada 2020 roku, z pominięciem otwartego konkursu ofert jest możliwa dzięki zapisom ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu projektu ze środków PFRON.

W ramach wsparcia prowadzimy indywidualne zajęcia z psychologiem i psychoterapeutą, poradnictwo wychowawcze oraz interwencję psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.

Wsparcie adresowane jest, zarówno do osób niepełnosprawnych jak tez do osób z ich najbliższego otoczenia.

Wsparcie realizowane jest w godzinach 14.00-19.00 przez 7 dni w tygodniu, w formie kontaktu bezpośredniego, kontaktu z Beneficjentem w miejscu jego zamieszkania oraz w ramach konsultacji prowadzonych w formie on line.