Obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC PAŹDZIERNIKA – Koncert AAC

Już trzeci raz zapraszamy na koncert, w którym wystąpią osoby z różnymi niepełnosprawnościami, głównie z ograniczeniami w zakresie porozumiewanie się. Wydarzenie to jest jednym z wielu obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC PAŹDZIERNIKA, który na miesiąc świętowania wybrało Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication). Serdecznie zapraszamy.