Erasmus+ pierwsza mobilność edukacyjna

Z przyjemnością informujemy, że pierwszy uczestnik rozpoczyna przygodę z kursem w ramach projektu „Do przodu”. Szkolenie – Best Practices Benchmarking odbywa się we wrześniu w Helsinkach i Tallinie. Terapeuta przyjrzy się systemowi nauczania na różnych etapach kształcenia w Finlandii i Estonii. Zapozna się z wykorzystywanymi technikami, użyciem nowych metod nauczania, dokona bezpośredniej obserwacji oraz wymieni opinie dotyczące nauczania wraz z innymi ok. 50-cioma uczestnikami kursu z różnych części Europy.
W ramach przygotowań terapeuta w sierpniu i we wrześniu szlifował swój poziom umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego, utworzył prezentację multimedialną dotyczącą promocji stowarzyszenia, którą zaprezentuje podczas szkolenia. Obyło się także interaktywne spotkanie przygotowujące dla uczestników kursu.

Po skończonym szkoleniu umieścimy relację wraz ze zdjęciami.