Erasmus+

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała nam dofinansowanie na realizację projektu „Do przodu” w akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych w sektorze Edukacja
dorosłych.

Czas trwania projektu to 01 czerwiec 2016 do 31 października 2017 roku.
Cel główny projektu: Usprawnianie kompetencji kadry pracującej z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Projekt składa się z trzech głównych części:
1. przygotowawczej mi.n.: nauka języka angielskiego, przygotowywanie się do wyjazdów,opracowanie prezentacji na temat naszego Stowarzyszenia i regionu, spotkanie z coachem
2. Mobilności edukacyjne 9 osób do Finlandii, do Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie, na Maltę; przekazywanie informacji, nawiązanie międzynarodowych kontaktów
3.Podsumowanie projektu, upowszechnianie jego rezultatów, ewaluacja, wdrożenie nowych umiejętności i wiedzy do codziennej pracy.

Na biężąco będziemy informować o wszelkich działaniach związanych z projektem!