Erasmus+ – druga mobilność edukacyjna

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Uczestnicy projektu “do przodu” przygotowują się do drugiej mobilności, która będzie miała miejsce w Hiszpanii, w Banalmadena w listopadzie 2016 roku.

Szkolenie „How to make your school more international” ma na celu rozwijanie kompetencji uczestników w pracy z osobami pochodzącymi z różnych krajów. Uczy planowania umiędzynarodowienia naszej pracy oraz kształtowania umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi.

To szkolenie wpłynie pozytywnie na naszą pewność siebie w pracy z osobami z innych krajów oraz pomoże zdobyć wiedzę o sposobach i możliwościach globalizacji naszej pracy oraz sposobach aplikowania na zagraniczne stypendia.

Dzięki nauce aplikowania na różne stypendia, uczestniczki będą miały możliwość częstszego korzystania z zagranicznych szkoleń, kursów, grantów, gdzie nauczą się nowych innowacyjnych metod rehabilitacji. Nowe formy pracy pozwolą zwiększyć jakość i efektywność procesu rehabilitacji, co przyczyni się do ujednolicenia standardów na całym świecie.

Kurs przyczyni się umiędzynarodowienia naszego Stowarzyszenia i zaprezentowania naszej oferty na forum międzynarodowym.

Jesteśmy przekonani, że Joanna i Aleksandra poszerzą swoją wiedzę o nowe umiejętności i kompetencje społeczne oraz komunikacyjne.