Podsumowanie konferencji „Rozmawiajmy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia”

12 marca 2016 r. Koło PSOUU w Lublinie zorganizowało konferencję pt.: „Rozmawiajmy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia”. Konferencja była podsumowaniem projektu „Rozmawiajmy bez słów – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się” współfinansowanego z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Konferencja odbyła się pod patronatem Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”.


Tematyka wykładów dotyczyła wykorzystania AAC na różnych etapach życia – od niemowlęctwa do dorosłości. Wśród wykładowców gościliśmy specjalistów AAC z całej Polski. Konferencję otworzyła i prowadziła Pani Małgorzata Batorska. Pani Beata Poleszak omówiła efekty projektu „Rozmawiajmy bez słów – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się”. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Małecka, mama chłopca z trudnościami w porozumiewaniu się, która podzieliła się swoimi doświadczeniami i refleksjami z udziału jej syna w projekcie „Rozmawiajmy bez słów – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się. Pani Agnieszka Pilch przedstawiła wykład Pani Dorothy Faser pt.: „Skuteczność interwencji AAC”.Głos zabrała Pani Aleksandra Wnuk , która mówiła o wspieraniu rozwoju komunikacji małego dziecka. Goście z Przedszkola nr 77 z Gdańska, Panie Katarzyna Sadowska i Beata Tomaszewska opowiedziały i pokazały w jaki sposób rozmawiają, bawią się i uczą ze swoimi wychowankiami z trudnosciami w porozumiewaiu się. Kolejnym prelegentem była Pani Agnieszka Pilch-przedstawiła zasady wprowadzania standardów AAC w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych”Krok za krokiem“ w Zamościu. Pani Angelika Łasocha, która podzieliła się swoja wiedzą i doświadczeniami z wprowadzania wspomagajacych sposobów porozumiewania się pracy z dorosłymi osobami z autyzmem. Jako ostatni, swoimi refleksjami na temat rozmów bez słów z dorosłymi, podzielił się ks. Prof. KUL Andrzej Kiciński.

W konferencji wzięło udział 250 osób, a wśród nich rodzice uczestników projektu „Rozmawiajmy bez słów – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się”, nauczyciele, terapeuci i studenci.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji w naszej galerii (fot. Monika Waśkowicz)