„Rozmawiajmy bez słów” – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się.

W naszej poradni, zespół specjalistów pomoże dobrać strategie i techniki komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC, augmentative and alternative communication). Zbuduje indywidualny system komunikacji, aby mogła ona używać zamiast mowy odpowiedniego dla siebie systemu, na przykład: znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów), znaków manualnych (gestów) lub znaków graficznych (zdjęć, obrazków, piktogramów). Specjaliści opracują również indywidualny program terapeutyczny oraz dobiorą pomoce ułatwiające komunikowanie się, w tym z użyciem technologii komputerowej. Z naszej pomocy skorzystało już 27 osób.

Konsultacje realizowane będą do 31 marca 2016 r.