„Rozmawiajmy bez słów” Poradnia rozwoju porozumiewania się

Zapraszamy Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z trudnościami w porozumiewaniu się wynikającymi z niepełnosprawności intelektualnej, mózgowego porażenia dziecięcego, rozszczepu kręgosłupa, autyzmu, afazji, zespołu Downa do bezpłatnego udziału w projekcie:

„Rozmawiajmy bez słów” – Poradnia Rozwoju Porozumiewania się.

Oferujemy :

  • spotkania konsultacyjno – terapeutyczne
  • warsztaty i szkolenia dla opiekunów
  • spotkania z jednym z najlepszych specjalistów w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej, Panią Agnieszką Pilch, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”

W ramach realizacji projektu, dla każdej osoby mającej poważne problemy w porozumiewaniu się, zespół specjalistów pomoże dobrać strategie i techniki komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC, augmentative and alternative communication). Zbuduje indywidualny system komunikacji, aby mogła ona używać zamiast mowy odpowiedniego dla siebie systemu, na przykład: znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów), znaków manualnych (gestów) lub znaków graficznych (zdjęć, obrazków, piktogramów). Specjaliści opracują również indywidualny program terapeutyczny oraz dobiorą pomoce ułatwiające komunikowanie się, w tym z użyciem technologii komputerowej.

Konsultacje realizowane będą od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Stowarzyszenia

ul. Rogowskiego 5
20-840 Lublin

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 codziennie.

Tel. 510 24 23 01

zk.lublin@psouu.org.pl

psouu.lublin@gmail.com

Do końca lipca terapią objętych zostało już dwanaście osób, mających problemy w komunikacji. Konsultacje prowadzone są cały czas, po uprzednim umówieniu spotkania.

 

Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie, współfinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).