Wsparcie psychoterapeutyczne

W 2023 roku kontynuujemy realizację projektu finansowanego przez PFRON mającego na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19. W ramach tych działań z pomocy psychoterapeuty lub psychologa, podobnie jak w poprzednim okresie, korzystać mogą zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i osoby z ich najbliższego otoczenia. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku.